MEDYTACJA WPŁYWA NA AKTYWNOŚĆ KOMÓREK

04 mar

MEDYTACJA WPŁYWA NA AKTYWNOŚĆ KOMÓREK

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z University of California wzięło udział 60 osób, które zakwaterowano na trzy miesiące w ośrodku medytacyjnym. Połowa z nich codziennie uczestniczyła w praktyce medytacyjnej, połowa zaś nie. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu eksperymentu badani wypełniali kwestionariusze dotyczące m.in. poczucia kontroli nad swoim życiem czy poziomu neurotyzmu, pobierano im też krew.Okazało się, że osoby, które przez trzy miesiące oddawały się intensywnej praktyce medytacyjnej, czuły, że mają większą kontrolę nad swoim życiem i rzadziej odczuwały negatywne emocje. Co więcej, wynikające z medytacji dobre samopoczucie wpływało na… zachowanie komórek badanych.W komórkach osób z grupy medytującej aktywność telomerazy była bowiem aż trzykrotnie wyższa niż w grupie kontrolnej. To właśnie telomeraza jest enzymem chroniącym telomery – znajdujące się na końcach chromosomów struktury, które ulegają skróceniu wraz z każdym podziałem komórki. Gdy telomer staje się zbyt krótki, komórka obumiera. Większa aktywność telomerazy może się więc przełożyć na dłuższe życie komórki, a w rezultacie – całego organizmu.


(źródło: Internet)