UWAŻNOŚĆ A PSYCHOTERAPIA

01 mar

UWAŻNOŚĆ A PSYCHOTERAPIA

Co mają ze sobą wspólnego:

Wszystkie szkoły terapii są zgodne co do tego, że świadomy i uważny sposób radzenia sobie z uczuciami i myślami jest zdrowy i użyteczny.

Celem każdego rodzaju terapii jest złagodzenie postawy cechującej się obawą przed emocjami. Odnosi się to także do MBSR.W obu wypadkach celem jest uwolnienie od bólu.

W obu wypadkach dąży się do osiągnięcia wglądów i wzrostu świadomości.

W obu wypadkach w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od rodzaju terapii, pogłębia się umiejętność introspekcji.

Oba podejścia opierają się na samoregulacji ciała i umysłu, a ich celem jest przeżywanie życia z większym poczuciem spełnienia.

Oba podejścia pomagają ludziom uświadomić sobie, że doznania fizyczne, emocje i myśli są ze sobą powiązane i współzależne, i zrozumieć, na czym to polega.

W obu przypadkach (psychoterapia i medytacja) punktem wyjścia jest często poczucie, że coś jest nie w porządku (napięcie, problemy  w codziennym życiu, choroby, pustka duchowa).

Cele obu podejść są takie same lub przynajmniej w pewnej mierze podobne. Istnieją też jednak istotne różnice.

Czym się różnią:

Celem psychoterapii jest dążenie do adaptacji jednostki i wspieranie tej adaptacji.

Celem uważności jest dążenie do wyzwolenia jednostki.

Znaczenie osobowości: w psychoterapii często chodzi o wzmocnienie poczucia jaźni lub podwyższenie samooceny.

Uważność polega na odkrywaniu koncepcji, jakimi obudowujemy swoje poczucie jaźni.Inaczej postrzega się istotę cierpienia i możliwości uzdrowienia. Psychoterapia na ogół stara się przywrócić zdolność funkcjonowania, a w medytacji chodzi o wyzwolenie/oświecenie.

Poziomy działania metod: psychoterapia działa na poziomie języka, natomiast uważność dotyczy poziomu poza myśleniem/językiem, tzn. bezpośredniego doświadczania tu i teraz.

Samowiedza w ramach uważności opiera się na praktyce uświadamiania sobie przepływu uczuć i myśli bez podejmowania jakiegokolwiek działania (akceptacja).

Samowiedza w ramach psychoterapii opiera się na rozpoznawaniu uczuć i myśli oraz obserwowaniu ich, aby dowiedzieć się, co jest nie w porządku i jak zmienić ten stan rzeczy (motywacja do zmiany).

Podejście do uczuć wygląda inaczej w psychoterapii i w MBSR.

MBSR – tylko obserwacja;Psychoterapia – zmiana, interpretacja, wyjaśnianie, omawianie, interwencja itd.


Źródła: Dr Paul Fulton „Uważność i jej akceptacja w medycynie i psychoterapii” Oberlethe 2008 ; John McQuaid, Paula Carmona „Spokój umysłu.Terapia poznawczo-behawioralna i uważność w walce z depresją”, AnWero, Gdańsk 2009.