MBTC- Mindfulness Based Cognitive Therapy

Program Profilaktyki Depresji – Terapia Poznawcza oparta na Uważności

Zapisz się

Program MBCT jest rozszerzeniem programu MBSR o pewne elementy terapii poznawczej, co zwiększa  jego efektywność w przypadku osób cierpiących na powtarzające się epizody depresji.

Program MBSR został zmodyfkowany do MBCT przez Profesorów: Zindela Segala, Marka Williamsa i  Johna Teasdale’a.
Ostatnio Brytyjski Narodowy Instytut Badań Klinicznych (Natonal Insttutefor Clinical Excellence – NICE) zatwierdził MBCT jako skuteczną metodę zapobiegania nawrotom depresji.

Badania osób, które przeszły trzy lub więcej epizodów depresji, wykazały, że udział w ośmiotygodniowym programie MBCT przyczynił się do znacznego zmniejszenia prawdopodobieństwa nawrotu depresji.

 

Istotą Programu MBCT jest

zmiana charakterystycznymi dla zaburzeń nastroju stanów umysłu oraz rozwijanie nowych, niestosowanych do tej pory sposobów reagowania. Uczestnicy otrzymują podstawową wiedzę o depresji, o niekorzystnych schematach myślenia, o połączeniach, jakie powstają pomiędzy obniżonym nastrojem i negatywnym myśleniem. Uczeni są także rozpoznawania momentu, gdy ich nastrój zaczyna się obniżać oraz sposobów, jak mogą sobie wtedy pomóc, jak przerwać powstałe uprzednio połączenia, wywołujące epizod depresji.

W trakcie ośmiotygodniowych kursów (i podczas słuchania w domu nagrań) uczestnicy uczą się techniki Mindfulness. Program MBCT wymaga stosowania systematycznego treningu medytacji w celu doskonalenia zdolności wywoływania i utrzymywania stanu Mindfulness, pomagającego w  utrzymywaniu dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego.

Uczestnicy Programu uczą się pozostawania w teraźniejszości, bez rozmyślania o przeszłości i martwienia się o przyszłość.

Program MBCT

za pomocą prostej medytacji skoncentrowanej na oddechu oraz ćwiczeń stosowanych w jodze pomaga w stawaniu się bardziej świadomym chwili obecnej, aby zauważać zmiany zachodzące nieprzerwanie w ciele i umyśle.

Osiągnięty za pomocą tej metody stan, zwany Mindfulness, opisywany jest jako rodzaj prostej, nieoceniającej uwagi, skoncentrowanej na teraźniejszości, która charakteryzuje się tym, że każdy pojawiający się w polu uwagi „obiekt”, jak np. myśl, emocja czy też odczucie somatyczne, jest jedynie zauważany i akceptowany, bez dłuższego rozmyślania nad nim. Osiągnięcie tego stanu umożliwia obserwowanie doznań płynących z umysłu i z ciała, bez automatycznego reagowania na nie, co często prowadzi do popadania w „spiralę” negatywnego myślenia.

Program MBCT uczy większej świadomości własnych myśli i uczuć oraz odnoszenia ich do szerszej perspektywy, nie utożsamiania się z nimi, traktowania ich raczej jako przelotnych wytworów umysłu niż jako dokładnego odzwierciedlenia rzeczywistości. Po osiągnięciu tych umiejętności uczestnicy Programu nie będą musieli szukać rozwiązań, angażować się i reagować na pojawiające się negatywne myśli, które wcześniej np. obniżałyby ich samoocenę.

Uczestnicy Programu są zachęcani, aby zakończyli walkę ze swymi myślami, uczuciami i doznaniami somatycznymi oraz przestali stosować nieefektywne strategie polegające na unikaniu ich doświadczania. Zamiast tego uczą się świadomego otwierania się w pełni na pojawiające się w umyśle doznania i pozostawania z nimi w kontakcie.

Program MBCT jest skuteczny nie tylko w przypadku osób depresyjnych, ale również cierpiących na zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, uzależnienia.
Formuła:

8 spotkań po 2,5 – 3 godziny, 1 całodniowy trening – 7 godzin praktyki, wymiana doświadczeń w grupie i  konsultacje indywidualne w razie potrzeby, samodzielne ćwiczenia w domu na podstawie instrukcji  trenera, skryptów i płyt CD.

(Samodzielne ćwiczenie w domu jest warunkiem uczestnictwa w programie). Do uczestnictwa w programie MBCT nie jest wymagane żadne przygotowanie ani doświadczenie. Przed rozpoczęciem Treningu indywidualne spotkanie wstępne-informacyjne.

Tytuły kolejnych sesji:
  1. Automatyczny pilot
  2. Radzenie sobie z przeszkodami
  3. Uważność oddechu
  4. Bycie obecnym
  5. Przyzwalanie/zostawianie własnemu biegowi
  6. Myśli nie są faktami
  7. Jak zadbać o siebie najlepiej
  8. Wykorzystanie nabytych umiejętności do radzenia sobie z przyszłymi nastrojami.
Przeczytaj więcej

 

Zapraszamy na kursy i warsztaty

 

Please install and activate The Event Calendar" plugin to display Upcoming Events