MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction

Redukcja Stresu oparta na Uważności – Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

Zapisz się

Metoda opracowana w 1979 roku przez profesora Jona Kabat-Zinna i współpracowników w Klinice Redukcji Stresu Uniwersytetu Medycznego Massachusetts.

MBSR leczy lub znacząco wspomaga leczenie wielu zaburzeń psychicznych i somatycznych, w tym między innymi: zaburzeń lękowych, depresji, przewlekłego bólu, uzależnienia od substancji  psychoaktywnych, zaburzeń odżywiania, chorób skóry, syndromu przewlekłego zmęczenia i wypalenia (m in. Kabat-Zinn, Lipworth i Burney, 1985; Speca, Carlton, Goodey i Angen, 2000; Reibel, Greenson, Brainard i Rosenzweig, 2001).

U osób zdrowych stosujących metodę stwierdza się redukcję stresu, poprawę jakości życia i zwiększenie dobrostanu (m in. Shapiro, Schwarz i Bonner, 1998; Wiliams, Kolar, Reger i Pearson, 2001).

Obecnie Trening Redukcji Stresu jest praktykowany w ponad 250 centrach medycznych (szpitalach, klinikach i innych ośrodkach zdrowia) w USA. W Europie jest stosowany od początku lat 90-tych. Jego skuteczność została potwierdzona w licznych badaniach (meta-analiza: Grossman, Niemann, Schmidt i Wallach, 2004).

Program MBSR jest programem autorskim, chronionym prawem. Mogą go prowadzić jedynie certyfkowani trenerzy – nauczyciele MBSR. Kursy MBSR na całym świecie są prowadzone według identycznego programu.

Uważność (Mindfuness):

Szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę.

Określenie Mindfulness wywodzi się od angielskiego przymiotnika mindful – uważający, troskliwy, dbały, pamiętający. Innymi słowy jest to rodzaj stanu umysłu jako „czujnego” obserwatora „uważającego” na wszelkie doznania płynące ze świata wewnętrznego i zewnętrznego w danej chwili. Stan bycia w pełni: „tu i teraz”. Celem Mindfulness jest nauczenie się dostrzegania i przyjmowania każdej pojawiającej się emocji, myśli, odczucia jako obiektów obserwacji.

 • Program ten pomaga w łagodzeniu doświadczanego stresu i utrzymaniu dobrego samopoczucia.
 • Rozwija intuicję, kreatywność, akceptację siebie, współczucie do siebie i innych.
 • Poprawia zdolność koncentracji i nauki.
 • Zapobiega depresji i innym chorobom powodowanym przez stres.
 • Łagodzi dolegliwości psychosomatyczne.
 • Pozytywnie wpływa na relacje z innymi.
Uczestnicy Treningu to osoby:
 • chcące poprawić jakość swojego życia,
 • przeciążone stresem i nadmiarem obowiązków,
 • zmęczone,
 • wypalone,
 • jedzące za dużo lub za mało,
 • z zaburzeniami zasypiania,
 • z problemami z koncentracją,
 • z podwyższonym ciśnieniem krwi,
 • odczuwające: dolegliwości psychosomatyczne, lęk, złość, depresję, chroniczny ból, bóle głowy.

   

Cel Treningu:

Rozwój uważności, a przez to zwiększenie umiejętności pokonywania stresu i kryzysów:

 • osobistych
 • zdrowotnych
 • rodzinnych
 • zawodowych
Zapraszamy na kursy i warsztaty

 

 

 

 

Aktualne Warsztaty Mindfulness