Mindfulness (uważność)

Szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę.

Określenie Mindfulness wywodzi się od angielskiego przymiotnika mindful – uważający, troskliwy, dbały, pamiętający. Innymi słowy jest to rodzaj stanu umysłu jako „czujnego” obserwatora „uważającego” na wszelkie doznania płynące ze świata wewnętrznego i zewnętrznego w danej chwili. Stan bycia w pełni: „tu i teraz”. Celem Mindfulness jest nauczenie się dostrzegania i przyjmowania każdej pojawiającej się emocji, myśli, odczucia jako obiektów obserwacji.
Ramowy plan Treningu:
 • czas trwania: 8 tygodni, cykl warsztatów – 8 spotkań po 2,5 – 3 godziny, raz w tygodniu,
 • 1 całodniowy trening – 7 godzin praktyki (Dzień Uważności),
 • wymiana doświadczeń w grupie i konsultacja z trenerem,
 • samodzielne ćwiczenia w domu na podstawie instrukcji trenera, skryptów i płyt CD.
Podstawowe praktyki Mindfulness:
 • świadome oddychanie – oddech jest określany jako pomost między świadomością i podświadomością, pracując z oddechem, osiąga się większą kontrolę nad automatycznymi, emocjonalnymi reakcjami;
 • mindful joga, czyli połączenie ruchu ciała z oddechem;
 • świadomość ciała, czyli sprawdzanie świadomością tego, co dzieje się z ciałem, jakie są w nim odczucia; bez oceniania ich i dążenia do osiągnięcia jakiegokolwiek stanu (np. relaksu);
 • medytacja rozumiana jako samoobserwacja, świadomość chwili obecnej, innymi słowy obserwacja umysłu;
 • medytacja w ruchu, czyli świadome chodzenie z odczuwaniem całego ciała
 • zauważanie, jakie odczucia pojawiają się w ciele w trakcie ruchu; bez analizowania, identyfikowania się z nimi, jedynie obserwacja.

Do uczestnictwa w programie MBSR nie jest wymagane żadne przygotowanie ani doświadczenie, ale konieczne jest codzienne, samodzielne wykonywanie ćwiczeń według instrukcji otrzymanych podczas wspólnych zajęć. Przed rozpoczęciem Treningu wskazane jest indywidualne spotkanie wstępne – informacyjne.

Tytuły kolejnych sesji:
 1. Uważność (odkrywanie uważności, uważność ciała „body scan”)
 2. Postrzeganie świata (uważne patrzenie, uważne oddychanie)
 3. Kontakt z ciałem  (uważna praca z ciałem)
 4. Stres (świadomość sytuacji i reakcji stresowych)
 5. Uważność myśli (współzależność myśli i emocji)
 6. Uważność uczuć (radzenie sobie z trudnymi uczuciami)
 7. Uważna komunikacja  (uważność w relacjach)
 8. Dobrostan – spojrzenie wstecz i perspektywy.

Po zakończeniu warsztatów możliwe jest kontynuowanie wspólnej praktyki podczas cyklicznych spotkań:

Dni Uważności – dłuższa praktyka (około 7 godzin),   co 1 – 2 miesiące (Śródmieście, Praga- Pd.)

 

zapisz się  zobacz więcej